HUNGARIA-3775 KONDÓ, SZABADSÁG UTCA 77.; tel.: 48/424-570; 30/639-2903; drótpostacím: kondoref@gmail.com MAGYARORSZÁG-3776 RADOSTYÁN, KOSSUTH LAJOS U. 2-4. tel.: 48/424-570; 30/639-2903; radostyan@gmail.com


 Krónikánk

Baross G. Iskola eseményei

Radostyáni Hagyományőrző Egyesület eseményei


Anno Domini MMXI.

Az Úr megtestesülésének 2011. esztendeje

2011. december 26-i képek. Hangfelvétel.

2011. december 25-i képek az istentiszteleről. Igét hirdetett Hurja Bettina Valéria IV. éves debreceni theológa. A presbiteri eskütétel és a beiktatásuk is megtörtént. Úrvacsoráztunk 22 férfi és 31 nő. Hangfelvétel.

2011. december 24-i karácsony szentesti képek. Hangfelvétel.

2011. december 23-án az istentisztelet után kántálni indultunk. Egy csoport volt, így csak 20 helyre jutottunk el. Mintegy 30.000.- forint adomány gyűlt össze. Köszönjük.

2011. december 23-án temettük el Rácz István 81 évet élt atyánkfiát. Hangfelvétel.

2011. november 16-án temettük el Lukács Géza Táncsics utcai 85 évet élt atyánkfiát. Hangfelvétel.

2011. november 10-én eltemettük Királyné Sándor Piroska 40 évet élt testvérünket. Hangfelvétel

2011. november 6-i istentisztelet hangfelvétele.

2011. november 5-én eltemettük Putnokon Pucsok Béla 88 éves atyánkfiát. Hangfelvétel.

2011. október 21-én az 5. osztályosok adták az ünnepi műsort az iskolában.

2011. október 10-17. között az európai protestáns egyházak Strassburgban tartott "Szentítás, hitvallás, Egyház" konferenciáján vett részt a lelkipásztor.

Vasárnapi istentiszteleten a St-Guillaume templomban


Vasárnap esti hangverseny a St. Pierre-le-Jeun templomban Strassburgban


2011. október 5-én nálunk járt a sajólászlófalvi óvoda. Erdei hittanórán és "templomtúrán" vettek részt az óvónőkkel és dadusokkal együtt.

2011. október 1-én kántorunk, Kuttor Diána művésznő szólót énekel a Diósgyőr-Vasgyári római katholikus templomban a Liszt-év kapcsán, a Szent Cecilia legendájában. 

2011. szeptember 26-án este a varbói templomban voltunk, ahol Böjte Csaba testvér hirdette az evangélium örömüzenetét, valamint a székelyföldi Role együttes énekszámait hallgathattuk. Cikk és fényképek.

2011. szeptember 23-án az idén először rendeztük meg a pitypalatty-völgyi templomtúrát a parasznyai iskolásokkal.

2011. szeptember 17-én temettük el Csordás József 93 évet élt atyánkfiát. Hangfelvétel.

2011. augusztus 14-i istentisztelet hangfelvétele.

2011. augusztus 3-án temettük el Miskolcon dr. Fitori János atyánkfiát. KÉPEK. Hangfelvétel.

2011. július 24-i istentisztelet hangfelvétele.

2011. július 22-én nagy részvéttel temettük el Nagy Albert 62 évet élt atyánkfiát. FÉNYKÉPEK A TEMETÉSRŐL.

2011. július 3-i istentisztelet hangfelvétele.

2011. június 28-án Parasznyán, gyermekfoglalkozáson a gyülekezeti teremben.

2011. június 25-én Bánhorvátiban voltunk egyházmegyei közgyűlésen.

2011. június 19-i radostyáni istentisztelet hangfelvétele.

2011. június 18-án Bükkaranyoson voltunk esküvőn.

2011. június 17-én eltemettük özvegy Bencs Károlyné Tóth Margit 81 évet élt testvérünket. Hangfelvétel.

2011. június 12-13- Pünkösdkor I. és II. nap délelőtt 10 órakor kezdődtek az istentiszteletek a templomban. I. nap úrvacsorát osztottunk. Fodor József Benjámin III. éves sárospataki diák hirdette az igét. A neki szánt, szokásos módon gyűjtött adományokat ezúton is köszönjük. Képek.

2011. június 6-án lelkész kisköri találkozón voltunk Sajóvámoson.

2011. június 5-én 4 ifjú, Üveges Ferenc, Dobos Attila, Demeter Alex és Kelemen Dániel konfirmált Radostyánban.

 2011. június 4-én Sajólászlófalván voltunk falunapon. Képek. Videók: Első. Második.

2011. június 3-án a parasznyai művelődési házban ballagtak a radostyán-parasznyai óvodások öten. Képek. Videó.

2011. június 3-án Parasznyán eltemettük a 79 éves korában elhunyt Berzy Lajost, aki miskolc-alsóvárosi presbiter volt. A temetési szolgálatot Szathmáry Sándor és felesége végezték. Képek. Hangfelvétel.

2011. június 1-én, szerdán délután 4 órakor zsúfolásig megtelt a művelődési ház Radostyánban, ahol a 2010-2011-es néptánc- és zenevizsgák előadását nézhettük meg gyermekeink előadásában. Képek. Videók:

http://www.youtube.com/watch?v=9MvNN6WYeBM

http://www.youtube.com/watch?v=idWtHQwTf3Y

http://www.youtube.com/watch?v=CGVU2FuU_r8

http://www.youtube.com/watch?v=yZ2x35izzok

2011. május 29-én a felső-borsodi (tudatosan írom az észak-borsodi helyett) presbiteri szövetség Sajólászlófalván tartotta összejövetelét. Képek.

 2011. május 8-i, vasárnapi képek Radostyánban és Kondón.

2011. május 5-én egyházat látogattunk Király Gábor sajókápolnai lelkipásztorral a Miskolc-Belvárosban. Hangfelvétel.

 2011. május 2-án temettük Kazay Jánosné 78 évet élt testvérünket Sajóecsegen. A temetési szolgálatot az elhunyt végakarata szerint Bányiné Varga Erzsébet sajóbábonyi lelkipásztor végezte. KÉPEK. HANGFELVÉTEL.

2011. május 2-án lelkészkisköri találkozó volt Sajóbábonyban.

2011. április 28. Egyházat látogatott Várady Zsolt és Király Gábor lelkipásztor a Miskolc-Alsóvárosban. Hangfelvétel.

2011. április 22-25. nagyheti és húsvéti képek. Hangfelvétel.

2011. április 21-én mesemondó verseny volt a radostyán-parasznyai óvodában 4 óvoda gyermekeinek a részvételével.

2011. április 17-én, virágvasárnap hat hittanos gyermeket kereszteltünk Radostyánban. KÉPEK. HANGFELVÉTEL.

2011. április 16-án Felsőnyárádon eltemettük özvegy Zsigmond Károly 84 évet élt atyánkfiát. A temetési szolgálatot Magi Sándor helybeli és Várady Zsolt radostyán-kondói lelkipásztorok végezték. KÉPEK. HANGFELVÉTEL.

2011. április 14-én este a presbiteri gyűlés után.

2011. április 14. Radostyánban ünnepélyes keretek között átadták a falu újabb játszóterét. Kelemen József polgármester ünnepi beszédet mondott, majd ezt követően nagytiszteletű Demeter Zoltán országgyűlési képviselő intézett biztató és bátorító szavakat az egybegyűltekhez. Képek. Mozgó felvételek. 1., 2., 3.

2011. április 13-án a gömöri lelkésztestvérekkel együtt voltunk Hanván a diakóniai központban (a volt Hanvay kúriában) húsvét előtti lelkészértekezleten. Előadást dr. Papp Vilmos professzor tartott. Nagyon érdekes volt. Képek.

2011. április 7-én Várady Zsolt radostyán-kondói és Király Gábor sajókápolnai lelkipásztor volt egyházlátogatóként a miskolc-avasi egyházközségben. Átadták gyülekezeteik áldáskívánását, mint ahogy a vendégüllátók is küldik minden helyre az övéket. Képek. Hangfelvétel.

2011. április 6-án egyházlátogatás volt a radostyáni eklézsiában. A vizitációt Tóth Sándor sajókazinci és ifj. Szombathy Dénes miskolc-szirma-bükkaranyosi lelkipásztor urak végezték. 25 lélek volt az istentiszteleten.Képek. Hangfelvétel.

2011. április 1-én 11 órakor nagy részvéttel búcsúztunk el Nádler Miklósné született Jánosdeák Erzsébet 80 évet élt testvérünktől a miskolci Deszkatemblomban. FÉNYKÉPEK. Az igehirdetés hangfelvétele.

2011. március 28-án hétfőn kisköri lelkésztalálkozó volt a sajószentpéteri parókián.

2011. március 24-én a radostyán-kondói (és szomszéd falvakbeli) negyedik osztályos hittanosok óráján kirándultunk.

2011. március 20-22-én Mályiban volt a borsod-gömöri egyházmegye lelkész-gondnok-presbiteri konferenciája a gömör megyei atyafiakkat együtt.

2011. március 20-i böjti úrvacsorakor készült képek. Az istentisztelet hangfelvétele. 

2011. március 11-én emlékeztünk a pesti forradalom 163. évfordulójáról. Hangfelvétel.

2011. március 8-án temettük a Deszka templomból Kóris Lajos 96 évet élt lelkipásztor testvérünket. A temetési igehirdetés hangfelvétele.

2011. március 6-án este vándorcirkuszosok jártak a radostyáni művelődési házban.

2011. március 4-én Kazincbarcikán görögkatolikus bál volt.

2011. március 4-én eltemettük Kelemen István 59 évet élt atyánkfiát. A temetési igehirdetés hangfelvétele.

2011. március 4-én a nyertes számítógépes pályázat átadó ünnepséégén vettünk részt a parasznyai iskolában.

2011. március 1-én eltemettük Mura János 73 évet élt atyánkfiát. A temetési igehirdetés hangfelvétele.

2011. február 27-én a miskolci Lévay József Református Gimnázium fennállásának 450. évfordulója alkalmából ünnepi gálaműsor volt a Nemzeti Színházban.

2011. február 21-én a vadnai temetőben temettük el nagytiszteletű özvegy Svingor Jenőné Elek Piroska pár nap híján 84 évet élt testvérünket. Elek Piroska Radostyán szülötte volt. Férje Isten radostyáni református népének 36 éven át hű pásztora volt. Parókiát építettek, templomot renováltak, orgonát vásároltak szolgálata idején.  A hideg téli időben az Úr áldott napja ragyogott ránk. Fényképek. A temetési igehirdetés hangfelvétele (Zsámba Magdolna helybeli lp.)

2011. február 2-án eltemettük özv. Gera Lászlóné Tóth Klára 67 évet élt testvérünket Sajószentpéteren.

2011. január 30-án az egyházközség közgyűlése ellenszavazat nélkül presbiterré választotta Koós Piroskát. Isten áldása legyen életén!

2011. január 23-i radostyáni és kondói istentiszteleteken vendégünk és előadónk volt Szternai Tamás rendőrőrnagy, a Sajószentpéteri Rendőrőrs parancsnoka és varbói presbiter atyánkfia, aki a mai közbiztonság helyzetéről tartott ismertetőt, arról, hogy hogyan legyünk éberek és hogyan vigyázhatunk legjobban magunkra és a környezetünkben élőkre, egymásra. A Szentírásból Lukács evangéliuma 12. rész 39. versét olvasta fel: "Ezt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház gazdája, mely órában jő el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy az ő házába törjön."  Fényképek.

2011. január 18-án Sajóbábonyban voltunk Radostyánból és Kondóról ökumenikus istentiszteleten a római katolikus templomban az egyetemes imahét harmadik estéjén. Fényképek.Az istentisztelet hangfelvétele.  

 2011.január 18-án, Piroska-napján "diórörő"-k munkája és vacsorája.

 
Névnap és dátum script

JELENLEGI HOLDFÁZIS

GOOGLE HELYKERESŐ

FÓRUMPlease do not change this code for a perfect fonctionality of your counter


látogató számláló

Látogatók 2010. június 22-től:
A radostyáni és a kondói református egyházközségek honlapja: www.radostyan.ref.hu

Honlapkészítés