HUNGARIA-3775 KONDÓ, SZABADSÁG UTCA 77.; tel.: 48/424-570; 30/639-2903; drótpostacím: kondoref@gmail.com MAGYARORSZÁG-3776 RADOSTYÁN, KOSSUTH LAJOS U. 2-4. tel.: 48/424-570; 30/639-2903; radostyan@gmail.com


 2009. esztendő krónikája

 KÉPES KRÓNIKA: 2009. Technikai tanács: a nézet menüben található eszköztárak eltüntethetőek, majd az F11 billentyű megnyomásával a "fejléc, lábléc" is. Így egész képernyős nézet lesz. F11-gyel vissza is hozható a menüsor.

2009. évi HANGTÁR

2009. december 24-26. Karácsonyi képek

2009. december 6. Berzétén (Gömör-Kishont megye) vettünk részt jótékonysági  adventi hangversenyen, Raffai Kinga képzőművész kiállításán, valamint képaukción, melynek bevételével a helybeli református egyházközség leendő árvaházának megvalósulását támogatták a résztvevők.

Berzétei harangszó.Hangverseny I.Hangverseny II.

2009. november 27. Idősek napi együttlét a művelődési házban.

2009. november 9. Özvegy Rakonczai Ferencné Nagymihály Rozália 100 éves testvérünk temetése.

2009. november 7. Horváth Máté keresztelője Radostyánban.

2009. november 2. Kisköri lelkésztalálkozón Varbón.

2009. október 30. Özv. Kassai Istvánné Cserépi Erzsébet temetése.

2009. október 29. Mészáros András temetésekor készült képek.

2009. október 27. Író-olvasó találkozó Kiss László hajóskapitánnyal a radostyáni könyvtárban.

2009. szeptember 23. Özvegy Kovács Gyuláné (78 éves) temetése Kondón.

2009. szeptember 22. Horváth Barna nyugalmazott esperes temetése Miskolc-Tetemváron.

2009. szeptember 19. Radostyáni szüretek.

2009. szeptember 5. Tokajban lépett fel a Radostyáni Hagyományőrző és Kulturális Egyesület énekkara. Nagy sikerrel.

2009. augusztus 26. Játszóház Kondón.

2009. augusztus 20. Radostyáni nemzeti ünneplés, előtte futóverseny.

2009. augusztus 14. Szabó Ervin és Fitori Erzsébet esküvője a Deszkatemplomban.

2009. augusztus 11. Özv. idős Geregúr László 69 éves atyánkfia temetése Kondón.

2009. augusztus 9. Keresztelő Kondón.

2009. augusztus 3-9. Nyolc radostyáni és kondói gyerek vett részt a berekfürdői ifjusági táborban.

2009. augusztus 2. Szabó Ervin és Fitori Erzsébet Éva keresztelője illetve konfirmációja Radostyánban.

2009. július 20-24. Egyházi angoltáboron voltak ifjaink Sajóbábonyban.

2009. július 11. Főzőverseny Radostyánban.

2009. július 9. Halászléparti Radostyánban a hagyományőrzőknél.

2009. július 6. Bűnmegelőzési tanfolyam a radostyáni művelődési házban.

2009. július 3. Radostyáni fiatalok a radványvölgyi cserkésztáborban a Bükk Cserkészcsapattal.

2009.június 29. Lévays tanárok Radostyánban.

2009. június 15. A parasznyai néptáncos iskolások néptánctáborba mentek Tiszafüredre.

2009. június 13. Ballagás és évzáró Parasznyán.

Mozgóképek: 1., 2., 3.

2009. június 7. Tanévzáró a radostyáni és kondói hittanosoknak a kondói templomban, istentiszteleten.Mozgókép a műsorból.

2009. június 6. Esküvő Miskolc-Hejőcsabán.

2009. június 6. Éves rendes egyházmegyei közgyűlés a miskolc-avasi templomban.

2009. június 5. Évzáró és ballagás a radostyán-parasznyai óvodában.

2009. június 4. Ökumenikus emlékistentisteleten voltunk Sajószentpéteren a görög katholikus templomban Trianon gyásznapján. Igét hirdetett dr. Tóth Albert ref. lelkész. Az istentisztelet után Szkítia koncert volt.

2009. június 2-3. Néptáncvizsgák Radostyánban, Kondón és Parasznyán.

2009. május 31. Pünkösdi képek. Legátusunk Kovács Ilona I. éves debreceni diák volt. Egyházfik és harangozó eskütétele és beiktatása Radostyánban.

2009. május 30. Istentisztelet Sajókápolnán, csúcsfutás és síkfutás képei , parasznyai előadások a Pitypalatty-völgy történelméről.

2009. május 29. III. Pitypalatty-völgyi templomtúra képei.

2. album Király Gábor lelkipásztortól.

2009. május 28. Templomkoncert Radostyánban.

A csengettyűzenekar, Czentnár Ferenc tanár vezetésével.

Kuttor Diána szólót énekel.

2009. május 29. Szedlák Bertalan temetése.

2009. május 25. Szolfézs és hangszervizsga a parasznyai iskolában.

2009. május 24. Konfirmáció Radostyánban. 4 ifjú konfirmált. Mozgóképek: 1.,2.,3.,4., 5.,6.,7.

2009. május 23. Özvegy Kardos Gyuláné Simon Erzsébet testvérünk 90. születésnapját ünnepelte a népes család szeretetétől körülvéve.

2009. május 23. A Radostyáni Hagyományőrző Egyesületnek vendégei voltak Miskolcról, Szirmáról, Kondóról.Másik fényképalbum.

2009. május 23. Özvegy Balázs Lászlóné Makula Ilona 58 évet élt temetése.

2009. május 21. Áldozócsütörtöki képek Radostyánban és Kondón.

2009. május 20. Óvikupa Parasznyán.

2009. május 8. Baross Gábor Napok Parasznyán a lengyel testvériskola tanulóival.A csengettyűzenekar Czentnár Ferenc tanár úr vezetésével.

2009. május 7.
Árva Ferencné Viktor Jolán 79 é. temetése Sajószentpéteren.

2009. május 6.
Hittanórán Kondón.

2009. május 3-5.
Berekfürdő-Kenderes. Lelkész-gondnoki továbbképzés.

2009. május 3.
Anyáknapi istentiszteletek Radostyánban és Kondón.

2009. április 25-26. Számítógépes tanfolyam Radostyánban.

2009. április 23.
Kenyérgyári látogatás Putnokon és a sajókazai templomban a parasznyai-radostyáni és a kondói óvodásokkal.

2009. április 15.
Kondói egyházlátogatáskor.

2009. április 5-13.
Virágvasárnapi, nagyheti, húsvéti képek. Családlátogatás, templomozás, húsvéti gyerekműsorok, Écsi Gyöngyi ref. lelkésznő népmesemondó előadása ...

2009. április 4.
Kassai István (82 éves) temetése Radostyánban.

2009. április 1.
Sajóvelezdi és dubicsányi egyházlátogatáskor.Sajóvelezdi harangszó.

2009. március 28. Idős N. Szabó György 76 é. temetése Radostyánban.

2009. március 28.
Négy óvoda versenyzői a radostyán-parasznyai óvodában.
A parasznyai óvodások közös szavalata (hangos-mozgó).

2009. március 27.
Idős B. Szabó Lajos 86 é. temetésekor Radostyánban.A temetés hangfelvétele.

2009. március 26.
Az esti bibliaóra hangfelvétele.

2009. március 24.
Egyházlátogatáskor Serényfalván és Putnokon.

2009. március 20-22.
A tiszaföldvári cserkészecsapat Radostyánban és Kondón.Az istentisztelet hangfelvétele.

Mozgókép 1., Mozgókép 2., Mozgókép 3., Mozgókép 4., Mozgókép 5.

2009. március 19.
Simon Tibor 87 éves atyánkfia temetése a gömör megyei Zeherjén. A fényképeken látható a már pár éve torony nélkül romosodó középkori templom, a reformátusok egykori istentiszteleti szent helye. (Olyan, mintha Mócföld mellett járnánk, ahol 1848-49-ben kiirtották a magyarokat.)Magyar reformátusságunk annyira megfogyatkozott itt (s sajnos nagyon sok más helyen is), hogy már képtelen megmenteni középkori, ősi templomát. Sokakat kitelepítettek, sokan önként mentek el ... De Isten kegyelméből van még maradék. Magyar református összefogással MEG KELLENE MENTENI A ZEHERJEI TEMPLOMOT! Bár az újraépítendő toronyból mielőbb megszólalhatna a csodás módon megmaradt harang, hívni élőket, búcsúztatni elmenőket!
A temetés hangfelvétele.

2009. március 17.
Bánréve-héti egyházlátogatáskor.
A héti harangszó.

2009. március 15.
Radostyáni és kondói ünnepi képek.A MEGHÍVÓ
MÁRCIUS 15-re

Mozgókép 1., Mozgókép 2., Mozgókép 3., Mozgókép 4.

2009. március 13.
Óvodai és iskolai ünnepségeken Parasznyán.
Mozgókép 1., Mozgókép 2.

2009. március 12.
Radostyáni esti bibliaórán.

2009. március 11.
Hankó Pál temetése Kondón.

2009. március 11.
Templomtakarítás Radostyánban.

2009. március 6. A radostyáni könyvtár-teleházban.

 2009. március 6.
4 osztályosok hittanóráján Parasznyán.2009. március 2.
Lelkészkisköri találkozón Alacskán.

2009. március 1.
Radostyáni böjti úrvacsoraosztáskor.

2009. február 23.
2-3. osztályosok hittanórája Parasznyán.

2009. február 22.
"Szószékcsere" Sajószentpéter és Radostyán között.

2009. február 21.
Radostyáni farsangi bál.Másik album.

2009. február 20.
Gyülekezeti hittanórán Radostyánban.2009. február 20.
Hajdú Lajosné temetése Mályinkán.

 


2009. február 19.
Óvodai hittanórán Kondón.2009. február 16.További videók 1.

További videók 2.

2009. február 16.
Hittanórán a radostyáni és kondói gyermekekkel (2. és 3. osztályosok) a parasznyai iskolában.

2009. február 14.

 


Szternai János (73 é.) varbói kúrátor temetésén voltunk.

2009. február 13. Kazincbarcikán voltunk a görögkatholikus testvérek bálján.

2009. február 11.

 


Válság és evangélium címmel evangelizációs esték voltak az emődi református gyülekezeti házban. Szerdán este Várady Zsolt radostyáni lelkész hirdette az igét. Az istentisztelet
fényképei és hanganyaga.

2009. február 8.
Vasárnapi istentisztelet után Radostyánban.

2009. február 7.


Iskolai farsang képei Parasznyán.

2009. január 21-22.
Számítógépes tanfolyamot szervezett Radostyánban a Kulturális és Hagyományőrző Egyesület.

2009. január 21.
Megemlékezés nh. Várady József kondói lelkipásztor halálának 1. évfordulóján a kondói templomkertben.

2009. január 21.
Óvodai hittanórán Parasznyán.

2009. január 21.
Táncvizsga a parasznyai iskolában.

2009. január 13.
Tóth Árpádné Bakos Piroska 61 évet élt asszonytestvérünk temetése Radostyánban.

Letölthető hanganyag.

2009. január 11. Radostyáni és kondóiistentisztelet.
Letölthető hanganyag.

2009. január 4. Radostyáni és kondói istentisztelet.
Letölthető hanganyag.

2009. január 1. Radostyáni istentisztelet, az egyházközség 2008. évi statisztikájának kihirdetése.  Letölthető hanganyag.

 
Névnap és dátum script

JELENLEGI HOLDFÁZIS

GOOGLE HELYKERESŐ

FÓRUMPlease do not change this code for a perfect fonctionality of your counter


látogató számláló

Látogatók 2010. június 22-től:
A radostyáni és a kondói református egyházközségek honlapja: www.radostyan.ref.hu

Honlapkészítés